MAGDAPo długiej i ciężkiej walce w sobotę 02-09-2006 Magda odeszła.

Brak słów które by mogły opisać siłę i odwagę tej dziewczynki.

Brak słów ......

Magda nauczyła nas co to znaczy siła, pokora i wytrwałość - zastanówmy się i wykorzystajmy Jej naukę.