AUKCJE


Ponieważ dostawałem prośby o informacje na temat stanu zebranych środków, w tym miejscu będę zamieszczał stan konta:

na dzień 25-04-2006 stan konta wynosi 23 562,57 zł 

Stan ten zmienia się dzięki Wam każdego dnia, będę starał się na bieżąco aktualizować licznik, zgodnie z otrzymywanymi wyciągami.