Sierpień 2005 - szpital - w trakcie leczenia[     Główny    Następny     ]


Pierwszy raz na "przepustce"


To lubię robić najbardziej
[     Główny    Następny     ]